ประกาศ เรื่อง การแสดงข้อมูลรายงานบุคลากร

 

หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ ที่คีย์ข้อมูลบุคลากรลงไป ถ้าหากหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ยังไม่ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของท่าน ข้อมูลของท่านจะยังไม่แสดงในระบบรายงาน แต่ท่านสามารถใช้ Username และ Password เข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่านได้

:: ลงชื่อเข้าระบบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ::
Username :  
Password :  


 Could not connect: