:: ลงชื่อเข้าระบบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ::
Username :  
Password :  

:: ข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร ::
หมายเหตุ : กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์    นี้อยู่ด้านหลัง
ข้อมูลส่วนตัว    คำนำหน้า  :        
   ชื่อ  :        
   นามสกุล  :        
   รหัสบัตรประชาชน  :     
   เพศ  :      ชาย        หญิง              
   ศาสนา  :        
   กรุ๊ปเลือด  :        
   สถานะภาพ  :        
   วันเกิด  :          [ ข้อมูลจะแสดงเฉพาะอายุเท่านั้น ]
   เบอร์โทรศัพท์  :       ตัวอย่าง เช่น 0888115920 ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย [ - ]
   อีเมล์  :       ตัวอย่าง เช่น klsh_computer@hotmail.com
   บิดา  :     
   มารดา  :     
ที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขที่  :            หมู่ที่  :   
   ถนน  :     
   จังหวัด  :        
   อำเภอ/เขต  :        
   ตำบล/แขวง   :        
   รหัสไปรษณีย์  :        
ภูมิลำเนา    บ้านเลขที่  :            หมู่ที่  :   
   ถนน  :     
   จังหวัด  :        
   อำเภอ/เขต  :        
   ตำบล/แขวง   :        
   รหัสไปรษณีย์  :        
:: ข้อมูลระดับตำแหน่งบรรจุ ::
   ระดับตำแหน่ง  :  
  ข้าราชการ   พนักงานราชการ   ลูกจ้างประจำ
  ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)   ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)   นักเรียนทุน
   ตำแหน่งบรรจุปัจจุบัน  :           [ ให้ใช้ตำแหน่งล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ]
   ประเภทเงิน  :        
   สถานที่ปฏิบัติงาน  :        
   วันที่บรรจุ  :        
   สถานะปัจจุบัน  :  
  ปฏิบัติราชการ   มาช่วยราชการ                เพิ่มพูนทักษะ
  ไปช่วยราชการ   ลาศึกษาต่อ                    ลาออก
:: ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ ::
   ชื่อผู้ใช้งาน [Username]  :     
   รหัสผ่าน [Password]  :        
   ยืนยันรหัสผ่าน [confirm]  :        
     


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-811520, 043-811020
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.